کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
کارور photoshop

۳۰ ساعت ۲۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویسی asp.net تکمیلی

۳۰ ساعت ۲۱۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر بازاریابی

۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقا کامپیوترهای شخصی

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی kab

۳۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی الکترونیکی

۳۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانه کار CIW

۳۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانه کار ICDL درجه 1

۳۰ ساعت ۴۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراح گرافیک رایانه ایی

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر رایانه

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار

۳۰ ساعت ۱۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور پیشرفته اینترنت

۳۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور عمومی رایانه شخصی

۳۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور نرم افزار حقوق و دستمزد

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پریماورا سطح 1(P3E)

۳۰ ساعت ۳۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور DreamWeaver

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کار با ارائه مطالب Icdl-Power Point

۳۰ ساعت ۲۰۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور Access

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور EXCEL

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنسین عمومی امنیت شبکه

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور Premiere

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی کامپیوتر در مدیریت دانش

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور Autocad

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور indesign

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور شبکه اینترنت مقدماتی

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرکار لپ تاپ

۳۰ ساعت ۲۱۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی طراح تجارت الکترونیک

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کار با واژه پرداز Icdl – Word

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر Windows مقدماتی

۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کار با پایگاه داده Icdl-Access

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور 3DMAX

۳۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی مقدماتی صفحات WEB

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیکی

۳۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور Corel draw

۳۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویس pascal

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانه کار spss

۳۰ ساعت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویسی visual basic

۳۰ ساعت ۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور free hand

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور ILLUSTRATOR

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور flash

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویسی DELPHI

۳۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه نویس VHDL

۳۰ ساعت ۳۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنسین پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی شهری و جهانی

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی امنیت شبکه

۳۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پیاده سازی امنیت شبکه

۳۰ ساعت ۲۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه اینترنتی

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور شبکه اینترنت پیشرفته

۳۰ ساعت ۱۸۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر هوش تجاری

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت عمومی برنامه نویسی

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر accsess حرفه ایی

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت کاربری شبکه

۳۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور unix

۰ ساعت ۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس کیفیت نرم افزار

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نصب و تهیه سیستم عامل ویندوز

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناسایی اصول بازار سرمایه

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاست کنترل

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA

۳۰ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس بیمه خودرو

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA(سطح 1)

۳۰ ساعت ۸۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار عمومی مقدماتی

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار صنعتی

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی پیشرفته

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار مالیاتی

۳۰ ساعت ۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی Syb

۳۰ ساعت ۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابداری فروش

۳۰ ساعت ۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متصدی تنظیم اسناد مالی

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA

۳۰ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر مالی

۰ ساعت ۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معاون حسابرس

۳۰ ساعت ۲۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر زنجیره پشتیبان (SCM)

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول اقتصاد مقاومتی

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست ترخیص کالا

۳۰ ساعت ۲۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی فروش

۳۰ ساعت ۱۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریابی بین المللی

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش

۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیک

۳۰ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشنده

۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۱ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه

۳۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس